Montažne kuće - Tipovi

Montažne vikend kuće Tip Golija
Montažne vikend kuće Tip Golija
Montažne kuće do 50 m2
Montažne kuće do 50 m2
Montažne kuće od 50 do 100m2
Montažne kuće od 50 do 100m2
Montažne kuće preko 100m2
Montažne kuće preko 100m2

Krovna konstrukcija

Krovna konstrukcija se pravi od rešetkastih nosača, u svemu prema statističkom proračunu. Montaža nosača se vrši preko zidne konstrukcije na modularnom rastojanju i ankerisanjem pomoću odgovarajućih metalnih profila. Krovni nosači daščaju se čamovom daskom od 24 mm u krovnim ravnima, plafonskim letvama u plafonskim ravnima i vertikalnim i horizontalnim spregovima, tako da se postiže prostorna stabilnost krova i objekta.

Preko daščane oplate postavlja se ter-hartija, podužne i poprečne letve preseka 24x48 mm, cime se dobija provetravanje ispod krovnog pokrivača. Kalkanski delovi se oblažu ivericom, preko nje stiropor i fasada. Venci krova se opšivaju čamovom rendisanom daskom, a strehe profilisanom daskom-lamperijom preko letvi preseka 40x48 mm. Venci i strehe se boje sadolinom u boji po želji Kupca. Na zahtev Kupca opšivka strehe može biti urađena sa aluminijumskim profilisanim limom u nekoj od osnovnih boja.

Pokrivanje krova vrši se standardnim crepom M 222. Postoji mogućnost  ugradnje neke druge pokrivke kao tegole, onduline kao i drugim pokrivkama zavisno od potreba i želja Kupaca.