Montažne kuće

Reference

Montažna stambena kuća Novi Banovci


Lokacija: Novi Banovci

Klijent: Fizičko lice

Površina: 115 m2

Montažna stambena kuća Topola


Lokacija: Šatornja kod Topole

Klijent: Fizičko lice

Površina: 207,65 m2

Montažna stambena kuća Kopaonik


Lokacija: Kopaonik, Karaman greben

Klijent: Ugostiteljski objekat - restoran

Površina: 300 m2

Montažna stambena kuća Obrenovac


Lokacija: Obrenovac

Klijent: Fizičko lice

Površina: 92 m2

Montažna stambena kuća Žarkovac


Lokacija: Žarkovac

Klijent: Fizičko lice

Površina: 65 m2

Montažna stambena kuća Topola


Lokacija: Topola

Klijent: Fizičko lice

Površina: 65 m2

Montažna stambena kuća Zlatibor


Lokacija: Zlatibor

Klijent: Fizičko lice

Površina: 75 m2

Montažna stambena kuća Gornji Milanovac


Lokacija: Gornji Milanovac, Srbija

Klijent: Fizičko lice

Površina: 100 m2

Montažna stambena kuća Ključ Bosna i Hercegovina


Lokacija: Ključ, Bosna i Hercegovina

Klijent: Fizičko lice

Površina: 63,14 m2

Montažna stambena kuća Irig Srbija


Lokacija: Irig, Srbija

Klijent: Fizičko lice

Površina: 63,14 m2

Montažna stambena kuća Bački Petrovac 81


Lokacija: Bački Petrovac

Klijent: Fizičko lice

Površina: 81m2


Montažna stambena kuća Klasik TIP 57


Lokacija: Baroševac

Klijent: Fizičko lice

Površina: 63,14m2


Stambene montažne kuće u nizu - 6 montažnih kuća


Lokacija: Beograd

Klijent: Elektromreža Srbije a.d. Beograd

Površina: 503m2


8 stambenih spratnih jedinica u nizu


Lokacija: Bor

Klijent: Opština Bor

Površina:


Montažna stambena kuća Klasik TIP 57


Lokacija: Brodarevo

Klijent: Fizičko lice

Površina: 63,14m2


Montažna stambena kuća Klasik TIP 57


Lokacija: Crepaja

Klijent: Fizičko lice

Površina: 63,14m2


Montažna stambena kuća


Lokacija: Crna Gora - Gusinje

Klijent: Fizičko lice

Površina: 170m2


Montažna stambena kuća Klasik TIP 135


Lokacija: Despotovac

Klijent: Fizičko lice

Površina: 148,36m2


Montažna stambena kuća Klasik TIP 59


Lokacija: Kovin

Klijent: Opština Kovin

Površina: 65,03m2


Montažna stambena kuća


Lokacija: Lazarevac

Klijent: Fizičko lice

Površina: 100m2


Montažna stambena kuća TIP 77


Lokacija: Lipovica

Klijent: Fizičko lice

Površina: 84,87m2


Montažna stambena kuća Klasik TIP 135


Lokacija: Medveđa

Klijent: Fizičko lice

Površina: 148,36m2


Izgradnja 9 montažnih objekata u cilju rešavanja stambenog pitanja Roma u Novom Pazaru


Lokacija: Novi Pazar

Klijent: Grad Novi Pazar

Površina: 552m2


Izgradnja 9 montažnih objekata predviđenih kao sajamski izložbeni prostor


Lokacija: Novi Sad

Klijent: AD Novosadski sajam, Novi Sad

Površina: 630m2


Izgradnja više stotina stambenih montažnih objekata iz Regionalnog stambenog zbrinjavanja izbeglica


Lokacija: Više gradova u Srbiji

Klijent: ASB, Jedinica za upravljanje projektima u javnom sektoru d.o.o., Help - Hilfe zur Selbsthilfe e.V., Danish Refugee Council Serbia

Površina: 10.000m2


Montažna stambena kuća Klasik TIP 57


Lokacija: Ub

Klijent: Fizičko lice

Površina: 63,14m2


Montažna stambena kuća


Lokacija: Vrdnik

Klijent: Fizičko lice

Površina: 175m2